Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl zjistit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti, a proto kvalifikuje úspěšného psovoda do pohotovostní jednotky SZBK.
 

Zkouška pohotovostní jednotky

ZPJ byla ustavena jako vrcholová prověrka výcvikové úrovně výkonů záchranného psa. Jejím hlavním cílem je zjistit jeho připravenost pro praktické nasazení a výši úrovně jeho praktické upotřebitelnosti. Proto její úspěšné složení kvalifikuje psovoda do pohotovostní jednotky SZBK. Z těchto důvodů musí být používán terén, který se co nejvíce přibližuje praxi. Může zahrnovat nejen sutiny budov, ale i houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající náročnost

Dva terény o rozměrech 100x200 kroků

Terény musí dostatečně imitovat prostředí po zemětřesení nebo budov po výbuchu plynu apod. Hoří v nich ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se nárazové hluky. Jedno vyhledání se provádí ve dne a druhé v noci v nestanoveném pořadí. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Hledané subjekty

Hledají se 3 živé osoby (jedna v úrovňovém úkrytu, jedna v hloubce 2-3 m a jedna ve výšce 2-3 m nad zemí) a 3 vzorky lidského pachu (jeden asi 30 cm pod úrovní terénu, jeden ve výšce asi 2 m a jeden buď ve výšce 1 m nebo v hloubce 1 m). Není stanoveno, kolik hledaných subjektů má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:6, 1:5, 2:4, 5:1, 4:2, 3:3 v libovolné kombinaci. Žádný figurant ale nesmí být pro stejného psa použit dvakrát.

Časový limit

Časový limit pro jedno prohledání terénu je maximálně 30 minut. Pauza pro odpočinek mezi oběma speciály není pevně stanovena. Při variantě obou speciálů ve dne je stanovena na 30 minut.

Psovod

Psovod se pohybuje terénem podle vymezení rozhodčím a podle povahy terénu si určuje rychlost postupu. Pohybuje se terénem samostatně a vysílačkou oznamuje místo a druh každého nálezu.

Rozhodčí

Rozhodčí se pohybuje terénem podle vlastní úvahy nebo volí své stanoviště podle povahy terénu.

Základní informace

Sponzoři

Partneři,

díky kterým je možné zvyšovat připravenost záchranných psů.
  

Číst více...