Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji. Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc. Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku. Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku. Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

 

CVIKY POSLUŠNOSTI ZZP

  1. Skok daleký 150 cm tam 10 bodů
  2. Skok vysoký 80 cm tam-zpět 10 bodů
  3. Šplh 180 cm (překážka typu A) tam-zpět 10 bodů
  4. Kladina s náběhovými prkny tam-zpět 10 bodů
  5. Vodorovný žebřík tam 10 bodů
  6. Kladina vysoká 180 cm se žebříky tam-zpět 10 bodů
  7. Pohyblivá lávka na sudech tam 10 bodů
  8. Kladina se sklopným bodem tam 10 bodů
  9. Plazení psa (se psovodem nebo samostatně) tam 10 bodů
  10. Vysílání na cíl s přivoláním tam-zpět 10 bodů

Rušivé zvuky s výjimkou střelby ze startovací pistole probíhají u kteréhokoli cviku podle pokynů rozhodčího. Střelba není u zkoušky ZPJ předepsána, ale je vyžadována série různých hluků vyšší decibelové úrovně.


 

Základní informace

Sponzoři

Partneři,

díky kterým je možné zvyšovat připravenost záchranných psů.
  

Číst více...