Společnost ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. je obchodním leteckým dopravcem specializovaným na oblast letecké záchranné služby.

V tomto oboru společnost působí nepřetržitě od roku 1992, kdy se stala prvním nestátním poskytovatelem této služby v ČR. Provozování vrtulníků pro potřeby letecké záchranné služby představuje 98% celkové činnosti firmy. Pro tuto činnost je ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o., personálně i technicky vybavena v souladu s příslušnými leteckými předpisy České republiky a Evropské unie.

V současné době provozujeme LZS na střediscích v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě a v Olomouci.

Kromě své hlavní činnosti, obchodní letecké dopravy - letecké zdravotnické záchranné služby, provádí společnost další aktivity, zejména obchodní leteckou dopravu osob - aerotaxi a letecké práce jako hlídkové, pozorovací, měřící a kontrolní lety, letecké snímkování, vyhlídkové lety, letecké práce v lesním hospodářství a ochraně životního prostředí, letecké práce ve stavebnictví a hašení požárů.
 

Společnost Blue Sky Service, s.r.o. vznikla v roce 2003, aby poskytovala služby širokému spektru zájemců o letectví.

Odborná zdatnost a nadšení zakladatelů je podpořena dlouholetou zkušeností v letectví. Dbáme především na bezpečnost a spolehlivost našich služeb. Naše podnikání stavíme na poctivých základech.

Postupný průnik do dalších segmentů leteckých služeb vede k rozvoji Blue Sky Service, s.r.o. do podoby stabilní a silné společnosti, vždy ochotné vyhovět vašim individuálním požadavkům v rámci našeho sortimentu.

 Výroba kompletních krmiv pro psy značky Calibra.
Soukromá stavební firma s obchodním názvem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. byla založena v roce 1991 skupinou pracovníků tehdejších Vodohospodářských staveb Brno s.p. nejprve jako fyzická osoba Přemysl Veselý a od roku 1997 jako společnost s ručením omezeným. Zkušenosti a tradice zůstaly i v nové společnosti zachovány specializováním se především na výstavbu, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí a komunikací.Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, DeDitrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR Thermea.

Skupina BDR Thermea patří mezi přední světové výrobce a dodavatele systémů vytápění a přípravy TUV. Výrobní závody se nachází po celé Evropě. Skupina funguje celkem v 70 zemích po celém světě.

Díky významným investicím věnovaným vývoji je skupina BDR Thermea schopna udržet svoji pevnou pozici na trhu. Nedodává jen kotle s vysokou účinností, ale zabývá se také vývojem nových technologií pro vytápění, které by mohli hrát důležitou úlohu při klimatických změnách. V současné době zahrnuje sortiment kotle na biomasu, solární kolektory a tepelná čerpadla a také mikrokogenerační zařízení.

Naše firma se specializuje na poskytování služeb spojených s motorismem od bezpečnosti silničního provozu až po závodní činnost.


Základní informace

Sponzoři

Partneři,

díky kterým je možné zvyšovat připravenost záchranných psů.
  

Číst více...